Al Baqarah 121-130

125. Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud."
126. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."
127. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." 2:125-127)

Quran mengklaim kalau ibrahim dan anaknya, ismail, yang membangun ka’bah di Mekkah di arab saudi. Dr. Taha Husayn (profesor sastra arab paling terkenal di mesir) mengatakan kalau informasi yang tercaTAT dalam quran mengenai pembangunan Ka’bah olehIbrahim dan Ismail tidak tercatat sejarah. Beliau mengatakan:
“Kasus dari episode ini sangat jelas karena di masanya sangat kabur sebelum kemunculan islam. Islam mengeksploitasinya untuk alasan religius” (dikutip dari Mizan al-Islam oleh Anwar al-Jundi, p. 170).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License