Ali Imran 31-40

[3:35] (Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Maryam dikatakan sebagai saudara Harun dan Musa dan anak dari Imran. Ini adalah kesalahan fatal dalam sejarahnya. Perawan Maryam ibunda Yesus tidak memiliki saudara bernama Harun dan Maryam lahir hampir 1500 tahun setelah Musa dan Harun lahir.(Quran: 19:28, 66:12, 3:35)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License